Ochrana zraku, sluchu a dýchacích ciest

V ponuke ochranné pomôcky na prevenciu zranení spôsobených výkonom pracovnej činnosti.

Skladom rôzne varianty respirátorov pre ochranu pred vdýchnutím škodlivých látok ako jednorázové respirátory, respirátory s filtrom, respirátory s aktívnym uhlíkovým filtrom a polomasky.

Ochranné pracovné okuliare s čírymi aj dymovými sklami, ochranné štíty, zváračské okuliare a zváračské kukly.

Ochranné slúchadlá, štuple a pracovné prilby.

opp

hpzeleziarstvo